Terugdringen van waste bij Guenther Bakeries

Guenther Bakeries is een industriële bakkerij in Olen, deel van een Amerikaanse groep, die dagelijkse zowat een miljoen broodjes bakt voor Mac Donalds.

 

Terugdringen van waste

Wat was frappant?

Dankzij BLITS kwam er meer ‘awareness’, men communiceert beter, durft vragen te stellen en zich kwetsbaar op te stellen. Dat creëert de juiste voedingsbodem voor andere projecten & opleidingen, bv Lean, SPC, communicatietrainingen.

Waaruit bestond de case in het bedrijf?

De ‘waste’ van zowat 10% bij de productie van broodjes was de eerste aanleiding. Later werd deze doelstelling verfijnd naar ‘verbeteren van de kwaliteit, met name de misvormingen van de broodjes aan de inpak in kaart brengen en oplossingen daarvoor suggereren’. Bijkomend: in team leren samenwerken, beter communiceren en teamverband realiseren. En als derde: het vizier openen en in een ruimer perspectief kunnen handelen.

Het ene team kon met beduidend minder ‘waste’ produceren dan het andere. Sommige operatoren bleken de kennis beter onder de knie te hebben. Er was dus nood aan een goede kennisoverdracht en communicatie.

De leerdoelstelling:
1. Awareness / bewustwordingsfase
2. Benoemen / weten waar het fout loopt
3. Implementeren / oplossingen kunnen doordrukken

Waarom deed het bedrijf mee?

Men beseft dat er veel kennis aanwezig is op de werkvloer, maar deze kennis wordt nauwelijks gedeeld. Er bestond een sterke nood om deze kennis te structureren en een goede systematiek aan te brengen. Het bedrijf erkent het belang om hiervoor een draagvlak te creëren. Dit BLITS-traject bood een opportuniteit die men niet wilde mislopen. Het sloot aan bij de verhoopte mentaliteitswijziging, met een evolutie (op langere termijn) naar zelfsturende teams.

Hoe hebben ze het aangepakt?

Een BLITS-groep met diverse functies werd samengesteld, een externe facilitator begeleidde het proces. De groep kwam in korte sessies samen en vanuit geformuleerde oplossingen werden er enkele verder uitgewerkt. Zij werden op het toonmoment voorgesteld. Maar vooral werd de groep tijdens het proces hechter, er was meer appreciatie voor mekaars werk, betere communicatie. Belagrijkste leerresultaat: een nieuwe leerattitude en het vaste voornemen zowel van directie als medewerkers om nog meerdere BLITS-groepen op te zetten.

 

Lees het uitgebreide verslag of bekijk de interviews door op de groene band te klikken