Effectieve interne communicatie van de werkgroepen bij Sint-Elisabethsdal

Om de doorstroming van de resultaten van interne werkgroepen te verbeteren, startte dit woon- en zorgcentrum met een BLITS-traject.

 

Wat is frappant in deze case?

De deelneemsters (8 vrouwelijke werkneemsters, die ook actief zijn in interne werkgroepen) waren aanvankelijk erg onzeker, aarzelend, met weinig zelfvertrouwen. Geleidelijk is de groep sterker en zelfbewuster geworden. De groep heeft resultaten bereikt die niemand verwacht had, ook de algemene directeur niet.
De deelneemsters hebben ook veel over zichzelf, hun functioneren en hun mogelijkheden geleerd.

 
Ik ga niet graag naar een bijscholing, maar aan de BLITS-groep werk ik graag mee
 

Wat was de case en het bedrijf?

St-Elisabethsdal omvat twee woon- en zorgcentra voor bejaarden en zorgbehoevende ouderen met daarin rusthuis, rust- en verzorgingstehuis, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra. Er werken ongeveer 200 medewerkers als zorgkundigen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, animatoren, administratief en ondersteunend personeel.
In de organisatie zijn  er al vele jaren vier werkgroepen actief rond collegialiteit, huiselijkheid, respect en communicatie. De doorstroming van de resultaten van deze werkgroepen verliep echter zeer moeizaam. De BLITS-groep kreeg als opdracht om hieraan iets te doen.

Waarom deed het bedrijf mee?

St-Elisabethsdal wil een modern en effectief opleidingsbeleid uitbouwen, en zoekt hiervoor naar geschikte formules. Vele klassieke opleidingen uit het verleden werden wel goed geëvalueerd, maar brachten weinig veranderingen op de werkvloer teweeg. De BLITS-aanpak leek ideaal omdat er heel wat sterk geëngageerde medewerkers zijn.

Hoe hebben ze het aangepakt?

De BLITS-groep was samengesteld uit medewerkers van alle vestigingsplaatsen en van de vier werkgroepen.  Er was niemand van het managementteam in de BLITS-groep, zodat die in alle vrijheid kon handelen. De groep is 8 maal samengekomen (om de twee weken), onder externe begeleiding. Ook tussen de begeleide sessies door kwam de groep soms samen, om tijdig sterke resultaten te kunnen presenteren.  Het toonmoment begon met een erg gesmaakt toneelstukje, waarna het actieplan werd gepresenteerd. Toen van het management team een persoonlijk exemplaar van het actieplan ontvingen, hebben zij de BLITS-groep meteen uitgenodigd voor een presentatie op een van hun volgende managementvergaderingen.

 

Lees het volledige verslag

Meer info over Sint-Elisabethsdal op www.st-elisabethsdal.be/nl/nieuwerkerken