Reorganisatie van de wasgoedlogistiek op de werkvloer bij Rapid Industries

Om de logistieke organisatie op punt te zetten en de nodige leeractiviteiten daarvoor te organiseren, bracht Rapid Industries verschillende medewerkers samen in een BLITS-traject.

 

Wat is frappant in deze case?

De arbeidsters zijn met weinig begeleiding en veel creativiteit aan de slag gegaan en hebben een resultaat bereikt dat beter was dan de bedrijfsleiding droomde of haalbaar achtte.  Leden van het BLITS-team waren ook erg actief tussen de geplande groepssessies door.

Wat was de case en het bedrijf?

Rapid Industry groeit snel via zijn gespecialiseerde wasgoedverzorging voor industriële klanten. Toen er een grote klant bijkwam dreigde het bedrijf letterlijk uit zijn voegen te barsten. Om de kwaliteit van dienstverlening te behouden was een interne reorganisatie op logistiek vlak noodzakelijk. Dat is echter niet gemakkelijk omdat zulke verandering ingrijpt in vaste gewoontes en werkrelaties. De beste oplossing is dan om de werknemers zelf rechtstreeks te betrekken bij de reorganisatie; meer nog: de reorganisatie is bedacht en uitgevoerd door de werknemers zelf.

Waarom deed het bedrijf mee?

Omdat Rapid snel nood had aan een verbeterde  organisatie van het logistieke proces voor de sortering van wasgoed. Het voorstel om mee te doen aan het BLITS-project kwam net op het geschikte moment. Het bleek de ideale aanpak.

Hoe hebben ze het aangepakt?

In het BLITS-team  zaten rechtstreeks betrokken arbeidsters, en ook de bedrijfsleider. Omwille van de gemoedelijke familiale sfeer in het bedrijf was dat geen rem, maar zelfs een hulp om de uitgewerkte ideeën te realiseren. De facilitator is reeds langer vertrouwd met het bedrijf, dat maakte een snelle opstart van de BLITS-groep mogelijk.
Het BLITS-team bestond uit 5 vaste leden, die zijn een tiental maal samen gekomen, telkens aan het einde van de werkdag. Geregeld hebben ze ook andere collega’s uitgenodigd voor overleg. Op die manier kwam er veel input in de groep, en werd nagenoeg het ganse bedrijf betrokken (een succesfactor!). Verschillende groepsleden hebben ook actief overleg gepleegd buiten de groepssessies, zodat hun interventies in de groep stevig voorbereid waren.
Het BLITS-team heeft ervoor gekozen om hun toonmoment op de werkplek te organiseren, in hun eigen habitat. Dat levert wat praktische problemen, maar het geeft wel een sterk beeld en grote betrokkenheid.
 

Lees het volledige verslag 

Meer info over Rapid: www.rapid.be