De ombouw en reiniging van productielijn 2 bij Rabbit

Om de ombouw en de reiniging van een productielijn op een uniforme en efficiënte manier te laten verlopen, bracht Rabbit een aantal interne medewerkers samen in een BLITS-traject.

 

Wat is frappant in deze case?

Het BLITS-team bij Rabbit evolueerde via de norming- naar stormingfase tot een performant team en kende momenten van grote creativiteit. Het belangrijkste leerresultaat: “We hebben geleerd om meer systematisch te werken, naar elkaar te luisteren en niets bij voorbaat evident te vinden. We hebben veel geleerd van elkaar.”
De BLITS-aanpak levert niet alleen resultaten, maar geeft er meteen een draagvlak voor de toepassing ervan, en sterke waardering voor de deelnemers.

 
Bedankt dat ik hieraan mocht deelnemen, ik heb immers geen diploma en het was voor mij een hele eer om hieraan te mogen meewerken. Ik ben fier op wat we bereikt hebben.
 

Wat was de case en het bedrijf?

Rabbit is een voedingsbedrijf met 52 medewerkers in de regio Diest, gespecialiseerd in de productie van verse groenten-en pastaslaatjes. In het zomerseizoen komen er vele interimmers, en dan  verloopt het ombouwen en reinigen van de productielijnen niet altijd vlot.  De BLITS-groep produceerde een handleiding voor de ombouw & reiniging van lijn 2. Daarbij leerden de medewerkers afstand nemen van veronderstellingen en  vooroordelen, terwijl ze hun inzichten samen brachten en in een handleiding verwerkten.

Waarom deed het bedrijf mee?

Rabbit zocht al geruime tijd naar een oplossing voor het systematisch ombouwen en reinigen van productielijnen. De BLITS-aanpak leek het proberen waard, want er was geen geschikte opleiding hierover te vinden. Bij Rabbit wist men terdege dat de kennis voor ombouw en reiniging van de productielijn aanwezig was bij het personeel, maar deze kennis was verdeeld. Er was een sterke nood om deze kennis te structureren, een goede systematiek aan te brengen en vooral om hiervoor een draagvlak te creëren.

Hoe hebben ze het aangepakt?

Het Blits-team bij Rabbit bestond uit 6 deelnemers, met verschillende functies:  operator, teamleader, reserve teamleader, technieker, HR-assistent, en administratief bediende. Deze diversiteit is al vlug een rijkdom gebleken. Carine Drijkoningen (Itineris-advies) was externe facilitator; zij bracht structuur aan in de wekelijkse bijeenkomsten en motiveerde de groep en  stimuleerde vertrouwen en respect voor elkaar.

De BLITS-aanpak begon breed, om nadien meer te focussen en gerichter te werken. Dat leidde aanvankelijk tot wat onduidelijkheid en ongerustheid, die weer verdween na bijsturing. De groep kwam tien maal samen, kort en krachtig (1,5u). Tussendoor waren er ook diverse informele BLITS-acties en overleg. De focus van de groep werd ondersteund door een duidelijk verslag van de bijeenkomsten.

Het toonmoment leidde tot stimulerende druk en tot een mooi afgewerkt resultaat. De aanwezigheid van de eigen directie en van buitenstaanders veroorzaakte plankenkoorts, maar ook erkenning en appreciatie. De leden van de BLITS-groep kwamen legden  zelf het wat en waarom uit, en beantwoordden diverse vragen.
 

 

 

 

 

 

Lees het volledige verslag

Auteur: 
Herbert Matthys