Facilitator info

Een goede BLITS-facilitator (bedrijfsintern of extern) is iemand die een aantal van de volgende taken tot een goed einde brengt:

o Vervult een rol als animator, die tussen de medewerkers staat en niet er boven
o Brengt groepsgesprekken op gang en stuurt naar resultaten
o Motiveert de deelnemers om samen een doel te realiseren
o Houdt concrete doelen voor ogen en bewaakt ze
o Bakent duidelijke grenzen af waarbinnen een groep kan werken. Helpt om het thema af te bakenen
o Benoemt problemen positief als een uitdaging en voert de groep tot een oplossing
o Denkt vooruit en bewaakt de tijd
o Weet vlot info te verzamelen en te interpreteren
o Achterhaalt wie welke kennis bezit en welke sterktes en zwaktes in de groep aanwezig zijn
o Geeft en ontvangt feedback op een constructieve wijze
o Toont belangstelling en respect voor ieders mening
o Ondersteunt de groep in het nemen van beslissingen

Nog enkele kenmerken van de facilitator
 voldoende zelfkennis
 persoonsgeoriënteerde leider
 autonoom
 gemotiveerd
 geduldig
 pro-actief
 integer

De facilitator is een ervaren groepswerker, die kan inspelen op onverwachte gebeurtenissen en veranderende omstandigheden.

N.B. Een BLITS-traject kan ook ontstaan via de omgekeerde weg: De bedrijfsverantwoordelijke engageert  een trainer met een specifieke opleidingsvraag.  Deze trainer stelt dan voor om de opleidingsvraag aan te pakken in een BLITS-traject. In dat geval bestaat het gevaar dat de facilitator gezien wordt en/of handelt als inhoudsdeskundige, wat het ‘zelflerend effect’ van de BLITS-groep niet te goede komt.

Link naar tool.1.1: keuze van de facilitator

Valkuilen:

• Een (interne of externe) facilitator denkt dat hij/zij zelf de oplossing al kent en dringt deze op aan de groep.
• Een facilitator kiezen omwille van zijn inhoudelijke kennis, eerder dan zijn capaciteiten om een groep te begeleiden.
• Het thema/probleem te ruim of te vaag omschrijven
• Vergeten dat het bereiken van leerresultaten de hoofddoelstelling is
• Belangrijke betrokkenen bij het probleem vergeten te betrekken in de eerste fase