Pannes herstellen

1. Context, bedrijf, mensen, aanleiding….

Een constructiebedrijf met 25 werknemers heeft in de loop der jaren allerhande semi-automatische machines binnengehaald om snel middelgrote reeksen te kunnen produceren. De laatste jaren zijn er verschillende werknemers op pensioen gegaan, en veel kennis om pannes snel te verhelpen en te voorkomen is blijkbaar mee op pensioen gegaan. Verschillende jonge werknemers hebben al cursussen gevolgd in diverse vormingscentra en via e-learning, maar de pannes blijven duren.

2. De opdracht, het probleem, de uitdaging, de facilitator, de groep

De bedrijfsleider ontmoet bij een werkgeversactiviteit een collega die hem aanraadt om een BLITS-groep over pannes op te starten. Een jong ingenieur, die het bedrijf verlaten heeft om als zelfstandig consulent te starten, is gevraagd als externe begeleider. Louis, 55j. en manusje van alles en vaderfiguur  voor iedereen, vervult de rol van interne facilitator. In de BLITS-groep zitten verder: een ervaren technicus, drie jonge operatoren en de kwaliteitsverantwoordelijke. De opdracht is dubbel: een oplossing zoeken voor de meest voorkomende pannes en twee procedures opstellen:  ‘pannes voorkomen’ en ‘pannes oplossen’.

3. De opstartfase

De eerste bijeenkomst verloopt nogal onwennig, omdat de ervaren mannen zich afvragen of ze hun tijd niet aan het verliezen zijn. Louis kan hen echter overtuigen dat zij nodig zijn om de oplossingen te vinden, en dat het bedrijf dan vele malen meer tijd zal besparen.
Het team houdt een brainstorming over de mogelijke oorzaken van pannes. Iedereen had tussen de 5 en de 10 oorzaken verwacht. Samen vinden ze 48 mogelijke oorzaken. Dat is voldoende motiverend om aan de slag te gaan, elke week dinsdag in de late namiddag.

4. De uitvoering van het BLITS-traject

De groep gaat aan de slag onder de leiding van de externe facilitator. De achterliggende oorzaken van pannes vinden blijkt niet simpel. André, een pas gepensioneerde die nog geregeld binnenspringt, wordt uitgenodigd om zijn ervaringen te komen vertellen. Die bijeenkomst loopt lang uit, ook nog na de levering van de pizzaboy en telefoontjes naar het thuisfront. Eén van de deelnemers heeft een cursus ATS (Analytisch Technisch Storing zoeken) gevonden op internet; hij legt uit wat hij gelezen heeft. Samen pakken ze een panne van de vorige dag aan op deze manier, en het wonder geschiedt: ze vinden de oorzaak. Het enthousiasme in de groep groeit zienderogen. Er zijn nog mannen die willen meedoen, maar die komen terecht op een wachtlijst voor later. Inmiddels vinden ze samen de oplossing voor een machine die geregeld in panne valt, meestal ongelegen. De echte oorzaak achter de vermeende oorzaak was al jaren verborgen gebleven.

5. De afsluiting, de resultaten, de overdracht…

De kwaliteitsverantwoordelijke (tevens amateur-fotograaf) en een jonge operator hebben alle bevindingen van de groep mooi samengebracht en er een tekst met veel foto’s van gemaakt . Alle deelnemers hebben de tekst nog nagelezen, en de boekhouder heeft alles afgewerkt tot een mooie brochure. Op het jaarlijkse personeelsfeest (dat voor de gelegenheid panne-feest heette) hebben de deelnemers samen hun product voorgesteld. Ondanks dat er veel gelachen werd, was de boodschap voor iedereen duidelijk: Zó lossen wij pannes op en zó vermijden wij pannes. André zei glunderend dat hij nu met gerust gemoed kan wegblijven.